Hlavná stránka slovensky english
PONÚKANÉ SLUŽBY
Poradenstvo, inžiniering
ďalej
PROJEKTY
Dokumentácie, posudky
ďalej
KONTAKT
Kde nás nájdete?
ďalej
AKTUALITY
ďalejOd apríla 2011 sa naša projekčná kancelária presťahovala na novú adresu Košická 40 Bratislava.
ďalejNaša spoločnosť začala rok 2011 spustením novej webovej stránky.
ďalejV rámci zimnej kondičnej prípravy sme uskutočnili tréningový výstup na najvyšší kopec Malých Karpát Záruby.

O SPOLOČNOSTI

MTECPRO s.r.o. vznikla v roku 2009 ako pokračovanie činnosti vykonávanej na základe živnostenského povolenia od roku 1996. Nosná činnosť firmy je zameraná na vypracovanie technologickej časti projektových dokumentácií predovšetkým výrobných procesov v priemysle. Dokumentácie sú určené pre rôzne stupne schvaľovacích konaní. Zamerané sú predovšetkým na prevádzky s používaním nebezpečných látok (lakovne, lisovne polyuretánových výrobkov, skladov horľavín a pod.). V rámci doplňujúcich aktivít sú ponúkané činnosti potrebné pre schvaľovacie konania vyplývajúce z požiadaviek legislatívnych predpisov, technických noriem alebo európskych smerníc.
Pri spracovaní projektových dokumentácií sú využívané dlhoročné skúsenosti z praxe v ZŤS UTAR (Ústav technológie a racionalizácie pre podniky Závodov ťažkého strojárstva) a KOVOPROJEKT v Bratislave.

Kombinácia prác:

umožnila získať komplexný pohľad na projektovú činnosť čo umožnilo plynulý prechod poskytovania služieb predovšetkým pre zahraničných klientov prichádzajúcich na Slovensko.

Projektové práce v technologickej časti sú vypracovávané v tesnej spolupráci s architektonickými kanceláriami a projekčnými tímami, ktoré zabezpečujú spracovanie stavebnej časti projektovej dokumentácie. Technologická časť projektovej dokumentácie obsahuje :

Za dobu pôsobenia MTECPRO boli vypracované projekty technologickej časti pre celý rad predovšetkým zahraničných firiem pôsobiacich v rozhodujúcej miere v oblasti Západného Slovenska. Patria medzi ne svetové firmy produkujúce komponenty pre automobilový priemysel (DELPHI, HELLA, ARVIN MERITOR, INALFA,..) alebo firmy s vlastným výrobným programom (UNOMEDICAL, GIESECKE & DEVRIENT, VELUX,...) pôsobiace v iných oblastiach priemyslu. Časť projektových kapacít je venovaná projektom technologického vybavenia autoservisov. MTECPRO realizovalo práce pre MB, PORSCHE INTER AUTO, VW, AUDI, MAN, SCANIA, RENAULT a rad ďalších klientov. Projektové dokumentácie prešli úspešne schvaľovacími konaniami a zrealizované výrobné procesy boli úspešne uvedené do užívania.